Ve čtvrtek 3. 10. proběhlo v prostorách MŠ Větrníček EduCoffee na téma „S matematikou v MŠ aneb manipulativní činnosti při rozvoji matematické gramotnosti“.

Přítomní učitelé a učitelky na něm mohli načerpat inspiraci pro aktivity, jejichž cílem je podpořit u předškolních dětí rozvoj matematických představ. Jak skrze manipulativní činnosti podnítit děti, aby vnímaly kvantitu a prostor.

Lektorka, paní RNDr. Hana Lišková, zároveň upozornila na chyby, kterých se pedagogové v této oblasti často dopouštějí. Nechyběly ani ukázky deskových her a dalších didaktických pomůcek, jež rozvíjejí matematickou gramotnost.

MAP Praha 12

Jak podpořit matematický rozvoj u předškoláků