Přestože jsou problémy životního prostředí neodmyslitelnou součástí environmentální výchovy, patří také mezi témata nejsložitější. 

Mezi prvními změnami klimatu, téma vyvolávající mnoho negativních emocí, diskusí – a někdy přímo sporů. Jak o těchto tématech vyučovat, abychom v žácích nevyvolávali paniku, a na druhou stranu ani rezignaci a apatii? Tomu se budeme věnovat na našem ekopsychologickém semináři. 

Seznámíme se přitom s aktuálními výzkumy v oblasti psychologie a komunikace, které se zabývají tím, jakými způsoby předávat informace o této problematice dál, a jakým způsobům je nejlepší se zdaleka vyhnout.

Přednášející: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., ekopsycholog a sociální psycholog

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. navštíví Pracovní skupinu EVVO, ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 14. 00 v ZŠ Kunratice. 

Jak učit o problémech životního prostředí?