MAP Praha 12 pro vás připravil 4 bloky setkávání na téma Formativní hodnocení.

Pro setkávání základních škol s tématem formativní hodnocení se nám podařilo zajistit lektorku Mgr. Jiřinu Majerovou. Po konzultaci s ní jsme vzhledem k našim cílům a jejím časovým možnostem domluvili variantu, kdy se 4x ročně sejdou zástupci všech přihlášených škol – 2-3 z každé školy. Pokud máte zájem se setkání účastnit, zvolte si ve škole své zástupce pro formativní hodnocení, kteří budou tato setkání pravidelně navštěvovat, sdílet zkušenosti s kolegy z ostatních škol a přenášet nabyté poznatky do svých škol. Vedení školy může, ale nemusí být součástí tohoto týmu. Přesto, že téma je společné, každá škola bude podporována, aby šla při zavádění formativního hodnocení vlastním tempem a směrem podle svých specifických podmínek a potřeb.

Cíle setkávání:

 1. Zapojení učitelé budou sdílet zkušenosti v oblasti FH a budou společně hledat ty nejlepší výukové postupy pro to, aby se v jejich hodinách učil každý žák na horní hranici svého maxima, a to na základě vyhodnocování jejich vzdělávacích potřeb.
 2. Zapojení učitelé budou společně řešit konkrétní výzvy výuky v oblasti FH a díky vzájemnému sdílení a dialogu a s pomocí mentora budou hledat cesty, jak je zvládat.
 3. Učitelé budou společně promýšlet příklady dobré praxe v oblasti FH, které bude na základě vyhodnocování jejich dalších vzdělávacích potřeb do procesu vzájemného učení přinášet mentor.

Čas setkávání v odpoledních hodinách, spolu s místem konání bude upřesněno na webu www.mappraha12.cz.

 • středa: 14. 10. 2020
 • pondělí: 25. 1. 2021
 • úterý: 30. 3. 2021
 • středa: 9. 6. 2021
 • Psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, jednatelka společnosti Viaspirita s.r.o. (www.viaspirita.cz), členka odborného týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu – The Kellner Family Foundation.
 • Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (CAPT, USA 2010).
 • Držitelka mezinár. certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).
 • Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).

Zájmy: aktivní pobývání v horách, četba, hudba, zpět, tanec. Kvalifikovaná učitelka Dances of Universal Peace, vede tance s dospělými i dětmi.

Akce jsou naplánovány NAŽIVO, nicméně v případě nepříznivé koronavirové situace je možné ji přesunout ON-LINE. Prosíme, při registraci nám řekněte, jaký způsob uspořádání konání akce preferujete.

MAP: Formativní hodnocení