Ve čtvrtek 29. 8. 2019 se uskutečnilo slavnostní setkání ředitelů škol v Praze 12 při příležitosti zahájení nového školního roku. 

Všechny přítomné z řad ředitelů škol Prahy 12 přivítala Iveta Němečková, garantka MAP Praha 12 společně s Mgr. Petrem Prchalem, MPA  (radní pro školství, MČ Praha 12) a místopředsedkyní Ing. Lenkou Alinčovou (starostka MČ Praha-Kunratice).

Na setkání byl představen bohatý program, který MAP připravuje na podzim. Všechny tyto akce naleznete:

Věříme, že všechny plánované aktivity budou přínosné pro všechny zájemce o vzdělávání.

MAP Praha 12

MAP slavnostně zahájil nový školní rok