MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma Monitorování třídního kolektivu, které povede Mgr. Kristina Pernicová. 

EduCoffee je určeno pro učitele 4. – 9. tříd a uskuteční se 26. března 2020 od 16.00 do 18.00 hodin v ZŠ Písnická (Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 – Kamýk).

Cílem EduCoffee je seznámit účastníky se základními stupni monitorování kolektivu a uvést je do tématu mapování třídního klimatu a vztahů mezi žáky.

Zaměříme se na to, čeho si ve třídě všímat a jakým způsobem kontinuálně sledovat vztahy ve třídě. Představíme si herní a jiné techniky, které může využívat třídní učitel, a to jak se získanými informacemi následně pracovat.

Mgr. Kristina Pernicová

Psycholožka s psychoterapeutickým vzděláním, ve školství působí více než deset let. Pracovala jako lektorka primární prevence a intervenčních programů na základních a středních školách, několik let působila jako psycholožka v diagnostickém ústavu

pro mládež. V současné době vyučuje na Pedagogické fakultě v Praze předměty zaměřené na poruchy chování, prevenci sociálně patologických jevů a na práci se skupinou. Aktuálně vede podpůrné rodičovské skupiny, klientům se věnuje i individuální formou.

Monitorování třídního kolektivu pro třídní učitele