Zveme vás na celodenní workshop, který je určený pro pedagogy ZŠ (převážně I. stupeň) a rodiče žáků základních škol. 

Společně zmapujeme a na vlastní kůži si vyzkoušíme, jaké možnosti pro individualizaci nabízí program Začít spolu, co je potřeba udělat, aby všechny děti mohly rozvinout svůj potenciál. Budeme hledat vhodné postupy a přístupy, které umožní v rámci školní třídy uspokojovat potřeby všech žáků.

Termín konání: středa 26. 2. 2020

Délka trvání: 8 hodin (od 9.00 – 17.00 hodin)

Místo konání: ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373, Praha 4 

Účast je zdarma.

Workshopem nás provedou Mgr. Barbora Heřmanová (učitelka základní školy, speciální pedagog, mentorka) a Mgr. Kamila Zemanová Stieberová (ředitelka základní školy, lektorka a mentorka).

Mgr. Barbora Heřmanová

Učitelka základní školy, speciální pedagog, mentorka

Je učitelkou základní školy Mozaika, Rychnov nad Kněžnou. Dlouhodobě pracuje s programem Začít spolu. Působí jako školní speciální pedagog, interní mentor v kmenové škole, externí mentor v JOB a průvodce v Step by Step. Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor Speciální pedagogika. Ráda tančí, jezdí na kole a čte.

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová

Ředitelka základní školy, lektorka a mentorka

Je ředitelkou základní školy Mozaika, o.p.s. pracující dlouhodobě s inovativními postupy ve vzdělávání (Začít spolu, slovní hodnocení, kritéria hodnocení, sebehodnocení žáků, projektová výuka, etická výchova, inkluzivní vzdělávání). Je také lektorkou a mentorkou v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.

Workshop: Individualizace v programu Začít spolu