MAP Praha 12 vás zve na on-line seminář na téma: Formativní hodnocení I

Ve formativní funkci lze využít informace o žákově výkonu (důkazy o jeho učení) získané jakýmkoli způsobem: z pozorování žáka při učení a naslouchání diskusím se spolužáky (autentické hodnocení); z analýzy žákova produktu vzniklého při učení (autentické hodnocení); z testu; ze žákova sebehodnocení; z žákovy reflexe procesu učení …. Učitel se může na základě získaných informací rozhodnout pro nejrůznější postupy, které zahrnují rychlý zásah přímo v hodině, plán na další hodinu, plán na změnu kurikula apod.

Termín:  14. 2. 2022 a 21. 2. 2022 vždy 12.30 – 16 hodin

ON-LINE

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

Cíle semináře – účastníci:

  1. porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení.

  2. vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D. Wiliama, jednotlivých strategií FH (1. vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 2. připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení, 3. poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed, 4. aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení, 5. aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého učení – owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe.

  3. budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.

Seminář je zdarma, prosíme, REGISTRUJTE SE NA NĚJ. 

On-line seminář: Formativní hodnocení I