Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění k 1. 1. 2021

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma: Pedagogické intervence a novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. EduCoffee bude spojeno s dalším setkáním Pracovní skupiny Rovné příležitosti. 

PÁTEK 12. 2. 2021 OD 13.00 DO 16.00 hodin

ON-LINE

Cílem setkání je představení všech změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. a vysvětlení jejich dopadu na organizaci vzdělávání. Dozvíte se, jak postupovat, aby bylo vše v souladu s platnou legislativou.

Obsah semináře bude dále zaměřený na problematické situace a případy, které mohou vzniknout v průběhu aplikace. Upozorníme na nejčastější pochybení, kterých se školy nebo ostatní aktéři vzdělávání dopouštějí v rámci poskytování podpůrných opatření 1. – 5. stupně.

Virtuální místnost se otevře 15 minut před začátkem, odkaz na ní pošleme všem registrovaným účastníkům do e-mailu 24 hodin před konáním akce.

EduCoffee je zdarma.

Pedagogické intervence a novela vyhlášky 27/2016