Dovolujeme si vás pozvat na další setkání Pracovní skupiny Financování, které se uskuteční 12. 11. 2019 v 14.00 hodin na Odboru školství MČ P12, Čechtická 758, Praha 4 – Kamýk.  Tématem tohoto setkání bude: Zdroje financování pro projekty MAP

Jaký bude program pracovní skupiny?

„MAP P12 pokračuje“ shromáždil mnoho projektových investičních i neinvestičních záměrů a potřeb škol a dalších organizací.

Na setkání pracovní skupiny budeme společně hledat zdroje financování a zajistíme připravenost škol na dotační příležitosti.

  • Prezentace o aktuálních dotačních možnostech
  • Diskuze nad aktuálními příležitostmi
 
Pracovní skupina FINANCOVÁNÍ se opět sejde v listopadu