MAP Praha 12 vás zve na 9. jednání naší pracovní skupiny digitální gramotnost, tentokráte zaměřené na lákavou nabídku možné finanční investice dle našeho zájmu.

MAP Prahy 12 chce formou tzv. MAPoGrantu nabídnout aktivním členům pracovních skupin (PS) možnost rozhodovat o určité částce finančních prostředků, které budou využity na konkrétní aktivity pedagogů/skupin dětí a žáků dle tematického zaměření pracovních skupin, tedy v našem případě na oblast digitální gramotnosti žáků či digitálních kompetencí učitelů.

Alokace na jeden MAPoGrant je 50.000 Kč na jednu PS, spojit se může i více PS. Pokud se PS rozhodne, že MAPoGrant realizovat nebude, nevyužité finanční prostředky budou dány k dispozici ostatním PS.

MAPoGrant musí mít dopad na větší část území (podpora není zaměřena jen na jednu školu). Z grantu lze hradit DPP i zapojeným členům PS, kteří se grantu aktivně účastní. Minimální počet zapojených škol do 1 grantu je 5 škol.

Sejdeme se online v pondělí 10. ledna 2022 v 15.30 hod. a společně probereme, do čeho by bylo možné uvedené prostředky nejvhodněji investovat.

Zamyslete se nad možnostmi využití MAPoGrantu, všechny návrhy společně probereme na tomto setkání.

Dlouhodobě vychází nedostatek finančních prostředků jako jeden z hlavních problémů, který ve školách pociťujeme, proto by byla škoda takovou možnost nevyužít.

Součástí setkání PS bude část věnována připomínkám k aktualizaci strategických dokumentů – především cíle MAPu v jednotlivých prioritách souvisejících s PS.

Termín konání: 10. 1. 2022 od 15.30 hodin

ON-LINE

Setkáním vás provede vedoucí PS Digitální gramotnost: Ondřej Neumajer

PS Digitální gramotnost: MAPoGranty