MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Digitální gramotnost, tentokrát na téma: Model SAMR – integrace digitálních technologií do výuky. 

pondělí 20. 9. 2021 

od 15.30 do 17.30 hodin 

Místo konání: 

NAŽIVO, Zasedací místnost nové radnice Prahy 12 (Generála Šišky 2375/6)

Lektor: Ondřej Neumajer

Digitální technologie hrají ve výuce často stejnou úlohu, jako křída a tabule. Jen jsou výrazně dražší a častěji nefungují.

Za jakých podmínek tedy má význam technologie ve výuce a přípravě na ni využívat?

Na tuto otázku dává dobrou odpověď model SAMR. Tento model si představíme na dalším setkání PS a
ukážeme si praktické příklady výukových situací, při kterých využití technologií ovlivňuje učení a zejména
výukové cíle.

PS Digitální gramotnost: Model SAMR – integrace digitálních technologií do výuky