Na třetím setkání pracovní skupiny se nejdříve seznámíme s hostující základní školou v Kunraticích, jejíž název je často skloňován v souvislosti s mnoha pedagogickými inovacemi.

Hlavním bodem programu bude příspěvek odborného krajského metodika projektu SYPO PhDr. Lukáše Borovičky, Ph.D., který nám představí dosavadní aktivity pražského kabinetu informatika a ICT a nastíní jeho další cíle (síťování, vlastní podpora škol – konzultace, workshopy apod.) a spolupráci s MAPem.

Dále se budeme věnovat sdílení zkušeností s vlastním vzděláváním a pokusíme se upřesnit zadání pro připravovaný workshop v rámci EduCoffee s názvem 3D – kreslíme, modelujeme a tiskneme.

Vedoucí pracovní skupiny: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Termín setkání: 3. února 2020 od 15 hodin

Místo setkání: ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, Praha 4 – Kunratice

Do pracovních skupin se registruje pouze nový člen (zájemce o setkání). Pokud jste již registrovali (na dřívější setkání PS), pozvánku Vám pošleme přímo do mailu. Není nutné se registrovat. 

PS DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST: Pozvánka na 3. setkání