MAP P12 shromáždil mnoho projektových investičních i neinvestičních záměrů a potřeb škol a dalších organizací.

Budeme společně hledat zdroje financování a zajistíme připravenost škol na dotační příležitosti.

Termín setkání: 25. února 2020 od 14.00 – 16.00 hodin

Místo setkání: Odbor školství MČ Praha 12, Čechtická 758, Praha 4 – Kamýk

Téma setkání: Zdroje financování pro projekty MAP

Do pracovních skupin se registruje pouze nový člen (zájemce o setkání). Pokud jste již registrovali (na dřívější setkání PS), pozvánku Vám pošleme přímo do mailu. Není nutné se registrovat. 

PS FINANCOVÁNÍ: Pozvánka na 3. setkání