Ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 10.00 hodin se bude konat další setkání Řídícího výboru projektu „MAP Praha 12 pokračuje“.

Setkání proběhne zde: https://meet.google.com/yhd-vpkb-iwh?authuser=0

Program:

  1. Úvodní slovo zástupců jednotlivých městských částí
  • Petr Prchal, předseda Řídicího výboru MAP Praha 12, MČ Praha 12
  • Lenka Koudelková, místopředsedkyně Řídicího výboru MAP Praha 12, MČ Praha-Libuš
  • Lenka Alinčová, místopředsedkyně Řídicího výboru MAP Praha 12, MČ Praha-Kunratice
  1. Revize Rámcových vzdělávacích programů
  • Jaroslav Fidrmuc, ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání, Národní pedagogický institut
  1. Aktuální informace z projektu MAP Praha 12 pokračuje, plánované aktivity pro školy
  • Naďa Sloviaková, manažerka projektu MAP Praha 12 pokračuje
  1. Soutěž KnihoMAP, hlasování, informace k rodinné hře Robinsonův ostrov
  • Kateřina Loukotová, koordinátorka PR aktivit
Řídící výbor projektu „MAP Praha 12 pokračuje“