V sobotu 30. 11. 2019 se sešli členové Řídicího výboru MAP Praha 12 na knižním trhu KnihoMAP 2019. 

Členy a hosty Řídícího výboru MAP II přivítal zástupce MČ Praha 12 Mgr. Petr Prchal. Mgr. Iveta Němečková popsala a zhodnotila realizované aktivity a upřesnila plánované aktivity na budoucí období.

Mgr. Naďa Sloviaková prezentovala Agregovaný popis potřeb, který vznikl na základě materiálů od škol, které jsou zapojeny v projektu. K představenému materiálu následně proběhla diskuze. Vzhledem k tomu, že počet členů Řídicího výboru nepřesáhl většinu,  bude se tento bod projednávat písemně , což umožňuje Jednací řád projektu MAP Praha 12 ze dne 21. 5. 2019. Všichni členové budou e-mailem vyrozuměni o hlasování formou e-mailu. Za organizaci písemného projednání a následné Rozhodnutí zodpovídá Martina Radvanová, člen Realizačního týmu.

Mgr. Martina Radvanová představila vzdělávací koncepci tzv. hnízd, která budou určena pro mateřské školy i základní školy. Hnízda budou realizována od roku 2020 v mateřských školách a posléze i v základních školách na celém území projektu. První hnízdo v mateřské škole bude zaměřeno na Individualizaci v MŠ.

Zde si můžete stáhnout zápis z jednání RV

Řídicí výbor se sešel na KnihoMAPu