Zveme vás na seminář FACILITACE pro koordinátory MAP Praha 12 pokračuje, který se uskuteční v úterý 24. 9. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin v prostorách organizace Montessori ČR (Rakovského 3136/1, areál ZŠ Rakovského, Praha 4 – Modřany). 

Lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola (www.ucitelnazivo.cz/zdenek-dlabola)

Obsah semináře: 

Na úvod semináře vám budou představeni facilitátoři pro jednotlivé školy. Zároveň bude upřesněn postup práce při zpracování Popisu potřeb školy, který je nutné odevzdat do 10. 11. 2019. 

Smyslem semináře je podpořit koordinátory MAP na školách. Budou mít příležitost si pojmenovat a vyjasnit svá očekávání od jejich facilitační role, získat odpovědi na své otázky, které ve své roli mají. Seminář posílí dovednosti koordinátorů potřebné pro vedení rozhovorů s jednotlivci i skupinami, koordinátoři získají zkušenost s různými typy analytických činností (např. s PAT-analýzou, Střelkou kompasu). 

Koordinátoři budou mít příležitost se od sebe vzájemně inspirovat konkrétními příklady, jak při rozhovoru klást otázky, které dokáží rozproudit diskusi a chuť věnovat se danému tématu, popř. jak rozhovor či diskusi a jejich průběh i výsledek reflektovat a posilovat tak jejich smysluplnost a užitečnost. V rámci semináře se také zaměříme na způsoby zvládání odporu a námitek ve skupině.

Seminář je určen pro koordinátory ZŠ a MŠ na území MČPrahy 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice. 

Seminář je pro koordinátory MAP Praha 12 pokračuje ZDARMA, je třeba se pouze REGISTROVAT

MAP Praha 12 pokračuje

www.mappraha12.cz

Seminář: Facilitace pro koordinátory MAP Praha 12 pokračuje – II. skupina