Máte zájem, nápad a chuť, jak zlepšit vzdělávání našich dětí? Přijďte a zapojte se do „MAP Praha 12 pokračuje“.

U pracovních skupin to začíná…

V následujících čtyřech letech bude v MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice probíhat pravidelné setkávání pracovních skupin MAP Praha 12 pokračuje. Cílem těchto setkávání je rozvíjet kvalitní vzdělávání dětí a žáků do 15 let, které zahrnuje oblast předškolního, základního, zájmového i neformálního vzdělávání.

V rámci projektu MAP Praha 12 bylo zřízeno celkem 10 pracovních skupin zaměřené na oblasti financování, čtenářskou a jazykovou gramotnost, matematickou gramotnost, rovné příležitosti a řešení přechodů ve vzdělávání, digitální gramotnost, environmentální výchova a vzdělávání, polytechnika, kalokaghathia, kariérové poradenství, rodina, škola a komunita. Jejich popis, výstupy a plánované akce najdete na webu www.mappraha12.cz.

Všechny pracovní skupiny se budou scházet zpravidla 4x ročně, vždy pod vedením odborníka v dané oblasti.

První setkání jednotlivých pracovních skupin proběhne během září, přesný harmonogram je zveřejněn na webu www.mappraha12.cz/kalendar-akci/. Tato setkání jsou veřejná a je na ně zván každý, kdo má zájem zlepšit vzdělávání našich dětí. Stačí se pouze registrovat na vybraný termín na www.mappraha12.cz.

Pracovní skupiny – jsou otevřené pro další členyTermín 1. setkání PSMísto setkání
PS Financování10. 9. 2019 – 15.30hodDům dětí  a mládeže Modřany
PS Čtenářská a jazyková gramotnost16. 9. 2019 – 14.00hodChinCen – mateřská a jaz.škola
PS Matematická gramotnost12. 9. 2019 – 14.30 hodZŠ Wonderland Academy
PS Rovné příležitosti a řešení přechodů ve vzdělávání16. 9. 2019 – 13.00hodZasedací místnost K Lukám 664
PS Digitální gramotnost9. 9. 2019 – 13.30hodZŠ prof. Švejcara
PS EVVO11. 9. 2019 – 14.00hodZŠ a MŠ Smolkova
PS Polytechnika12. 9. 2019 -15.30hodZŠ Zárubova
PS Kalokagathia18. 9. 2019 – 16.00hodZŠ Zárubova
PS Kariérové poradenstvíPŘESUNUTO NA PODZIMOŠK Praha 12, Čechtická
PS Rodina škola komunita19. 9. 2019 – 17.00hodZŠ Rakovského

Pracovní skupiny mají výsledky

Pracovní skupiny vznikly již v roce 2017, díky nim se podařilo např. otevřít přípravnou třídu při základní škole, nabídnout dětem i žákům mateřských i základních škol možnost vyrobit si vlastní předmět v dílně ZŠ či podpořit vznik spolku rodičů.

MAP Praha 12 pokračuje

Vzdělávání našich dětí je pro nás důležité!