Ve čtvrtek 29.9. od 13 hodin proběhne slavnostní setkání ředitelů základních a mateřských škol zapojených do projektu MAP, spojené s novým školním rokem. 

Na setkání budou představeny všechny plánované akce MAPu, které se uskuteční na podzim. 

MAP Praha 12 pokračuje

www.mappraha12.cz 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020