MAP Praha 12 spolu s Elixírem do škol pro vás otevírají 25. fyzikální regionální centrum Elixíru v ČR a 3. s podporou a zapojením zřizovatele škol ve spádové oblasti.

Centrum propojuje vzdělávání pedagogů v oblasti fyziky od MŠ přes 1. stupeň až po 2. stupeň ZŠ a funguje na šesti lety ověřených principech center Elixíru. Zapojeným kantorům poskytne inspiraci do hodin fyziky, přírodovědy, prvouky a polytechnického vzdělávání, vše založené zejména na principech heuristické výukové metody.

Srdečně vás zveme na první setkání, které se uskuteční na téma: 

MALÉ TANDEMY aneb ochutnávka, co mohou dělat MALÍ i VELCÍ fyzikové

Inspirujte se, jak oživit hodiny fyziky, přírodovědy, prvouky či polytechnické vzdělávání na základních školách. Hana Burešová, vedoucí centra, vám na prvním setkání představí projekt Elixír do škol. 

Co vás čeká?

Hanka pro vás připravila jednoduché experimenty, které budete moci realizovat hned druhý den ve vaší výuce. 
Vše si na místě vyrobíte, vyzkoušíte a odnesete si výrobky i návody.

Účast je zdarma, nutná pouze registrace ZDE.

Elixír do škol a MAP Praha 12 pokračuje

Elixír do škol: MALÉ TANDEMY aneb ochutnávka, co mohou dělat MALÍ i VELCÍ fyzikové