MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma Skupinové a kooperativní vyučování i ve vaší třídě. 

Termín: pondělí 16.5.2022 od 14.00 – 17.00 hod.

Místo: MČ Praha 12, multifunkční sál, Generála Šišky 6, Praha 12

Určeno pro pedagogy 2.stupně ZŠ

Lektorka: Nataša Mazáčová (více zde: https://www.ucitelnazivo.cz/natasa-mazacova)

EduCoffee se věnuje vybraným pedagogickým inovacím v současné škole se zaměřením na skupinové a kooperativní vyučování a projektové vyučování. 

Zaměření EduCoffee vychází z potřeb práce současného učitele i z potřeb žáků, zohledňuje zároveň možnosti a meze projektové výuky v prostředí základní školy. 

Objasněny budou nezbytné teoretické základy, dostatečný prostor bude věnován i vlastní praktické přípravě výukových projektů. Seminář nabízí učitelům, kteří zvažují realizaci dílčích či komplexnějších modelů projektové výuky s cílem jejího zkvalitnění, potřebné znalosti i dovednosti a také inspiraci. 

Zároveň bude vytvořen prostor pro aktivní promýšlení návrhu školního či třídního skupinového projektu v týmu učitelů.

Skupinové a kooperativní vyučování i ve vaší třídě