Akce je určen pedagogům MŠ. Je rozdělen do 2 modulů, které budou věnovány problematice individualizace a jejímu ukotvení do praxe předškolního vzdělávání. Východiskem ukázek individualizace budou příklady z praxe mateřských škol realizujících vzdělávací program Začít spolu.

Cílem je podpořit pedagogy v postupech, které jim umožní „šít vzdělávání na míru“ dětem, s nimiž pracují; přizpůsobovat prostředí třídy a vzdělávací nabídku tak, aby směřovala k rozvoji potenciálu každého z dětí.

Lektorka: Mgr. Věra Váňová Krejčová

  1. modul – 2. 2. 2021 od 12.30 hod.
  • Východiska individualizace v MŠ – co znamená individualizovat?
  • Struktura dne v MŠ s programem Začít spolu (ranní úkol, ranní spontánní hry, ranní kruh, svačina, nabídka činností v centrech aktivit, hodnotící kruh, pobyt venku, oběd, odpočinek a odpočinkové činnosti, svačina, spontánní hry) – jak vycházet vstříc potřebám dětí po celý den?
  • Podpora samostatnosti a zodpovědnosti dětí postavená na pravidlech třídy (stanovování pravidel společně s dětmi, strategie posilující jejich dodržování)
  1. modul – 11. 2. 2021 od 12.30 hod.
  • Podnětné prostředí v MŠ jako základní předpoklad individualizace
  • Jak uspořádat třídu do center aktivit/ učebních koutků
  • Vybavení center aktivit
  • Diferencované úkoly pro práci v centrech aktivit – jak vytvořit nabídku, která bude odpovídat rozdílným schopnostem dětí, povede děti k samostatnosti i spolupráci

Akce proběhne ON-LINE. Zaregistrovaní účastníci obdrží den před akcí odkaz pro přihlášení do místnosti.

Odkaz na přihlašování:

https://forms.gle/ERMsmHUvVpj5kW5B9

MAP Praha 12

Workshop: Jak na individualizaci v každodenní praxi mateřské školy?