MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma Distanční výuka jako zdroj námětů a příležitostí pro školy. 

EduCoffee se uskuteční ON-LINE, ve čtvrtek 21. 1. 2021 od 14.00 hodin. 

Odkaz na virtuální místnost pošleme všem registrovaným účastníkům. 

Jak by mohla distanční výuka vypadat? Jak identifikovat chyby a eliminovat je? Jaké jsou zásadní problémy distanční výuky? V čem spočívá v distanční výuce příležitost pro školu? 

Těmto a dalším tématům se bude věnovat Mgr. Tomáš Pavlas z odboru hodnocení vzdělávací soustavy České školní inspekce.

Distanční výuka: zdroj námětů a příležitostí pro školy