Jak na vyhodnocování pokrokův učení dětí aneb pedagogická diagnostika v praxi MŠ?

Účastníci na semináři porozumí významu vyhodnocování pokroků v učení dětí. Seznámí ses různými technikami a postupy, které mohou sloužit ke sběru informací o dětech. Budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti zoblasti pedagogické diagnostiky s ostatnímikolegy/kolegyněmi.

Obsah semináře:

  • význam vyhodnocování pokroků v učení dítěte pro jeho další vývoj
  • pozorování jakoklíčová technikasběru informací o dítěti (jak minimalizovat subjektivitu při pozorování?)
  • postupy a metody vyhodnocování pokroků ve vývoji dítěte (záznamové archy, portfolio…)
  • jak zeefektivnit vedení záznamů o dětech?
  • jak vést děti k sebehodnocení?

Každá účastnice/účastník si s sebou na seminář přinese podkladové materiály, které ve své práci využívá k pedagogické diagnostice a vyhodnocování pokroků v učení dětí (např. záznamový arch/diagnostický list do kterého zaznamenává pokroky dětí; vstupní dotazník o dítěti, který vyplňují rodiče; ukázku 1 portfolia dítěte, popř. jiné záznamy o dětech, které si vedete). S těmito materiály budeme v semináři(kromě jiných aktivit) pracovat. Ukážeme si, jak je maximálně efektivně využívat.

Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. – lektorka a mentorka v oblasti vzdělávání, zejména předškolních pedagogů

Diagnostika v MŠ