MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee: Jak na rozvoj grafomotoriky u předškoláků – pro pedagogy.

Termín: 11.11.2021 od 13.00 do 16.00 hod.
Místo: ON-LINE

EduCoffee je zdarma.

Na EduCoffe, vám Martina Simonidesová z grafomotorické poradny popíše vývoj dětského grafického projevu a specifika jednotlivých období.

Ukáže nám správné úchopy psacího náčiní a vysvětlí, co by mělo dítě umět, než nastoupí do školy. Zaměří se na rozvoj jemné motoriky předškoláků a na to, jak ji pedagogové mohou podporovat. Dále upozorní na obtíže v grafomotorice, kterých by si měli rozhodně všímat.

Jak na rozvoj grafomotoriky u předškoláků – pro pedagogy