Na druhém letošním setkání pracovní skupiny se nejdříve seznámíme s hostující základní školou a zajímavostmi z využívání 3D tisku ve výuce. 

Vrátíme se k workshopu o digitálních kompetencích učitele DigCompEdu a představíme si dvě nové online aplikace pro vlastní hodnocení digitálních dovedností učitelů. Dále se budeme věnovat tomu, co by v roce 2020 mohlo podpořit rozvoj digitální gramotnosti žáků v našich městských částech.

Vedoucí pracovní skupiny: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Druhé setkání PS Digitální gramotnost se uskuteční v pondělí 9. prosince 2019, 15.00-16.30 hod. v ZŠ s RVJ, Ladislava Coňka 40/3, Praha – Písnice.

Digitální gramotnost: Jak využívat 3D tisk ve výuce?