Zveme vás na druhé setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti, které proběhne 11. 12. 2019 od 13.00 hodin v Klubu Senior. 

Setkání povede paní Diana Roubová, kterou znáte z Konference MAP.

Na setkání se budeme věnovat i připomínkování Ročního akčního plánu MAP P12

Náhradní termín PS Rovné příležitosti a řešení přechodů ve vzdělávání