Na dalším setkání PS Rovné příležitosti budou Helena Pravdová, vedoucí pracovní skupiny, a Olga Teremová,(vedoucí školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny, speciální pedagog, lektorka EDUPRAXE) diskutovat nad těmito tématy asistentů pedagoga v základních školách:

  • Spolupráce s ŠPP, Pravidelnost setkávání TU a AP,
  • Předávání nových informací mezi TU a AP,
  • Rodiče a zákonní zástupci žáků,
  • Zodpovědnost za vzdělání žáků,
  • Pravidla pro žáky v dané třídě,
  • Výměna rolí TU a AP,
  • Spolupráce TU a AP,
  • Vzájemná tolerance a důvěra TU a AP,
  • Pracovní prostor AP.

2. 6. 2021 

od 15.00 do 16.30 hodin. 

Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti proběhne ON-LINE. 

Prosíme, registrujte se zde!

Všem registrovaným účastníkům pošleme odkaz na on-line místnost. 

PS Rovné příležitosti: Postavení asistenta pedagoga v ZÁKLADNÍ škole