MAPoGranty: PS Rovné příležitosti a Kalokagathia

MAPoGrant Wellbeing je zaměřen především na podporu péče o duševní zdraví dětí i pedagogů. Přináší aktuální témata wellbeingu na školách, jako jsou: zdravý vztah k tělu, prevence bodyshamingu a nabídku řešení konkrétních náročných situací na školách formou kazuistického semináře.  PS Kalokagathia a PS