PS Kariérové poradenství: Jak nastavit kariérové poradenství ve škole

Na dalším setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství se zaměříme zejména na období začátku školního roku, kdy se ve škole nastavují všechny procesy na daný školní rok, včetně kariérového poradenství. Během skupinové práce a diskuze si účastníci budou moci vzájemně předat