PS Kariérové poradenství: Třídnické hodiny

Přijďte před prázdninami načerpat inspiraci nejen do třídnických hodin.  Vedoucí PS kariérové poradenství Kateřina Lichtenberková Vám představí náměty a techniky z oblasti kariérového poradenství, které Vám pomohou smysluplně naplnit čas třídnických hodin, vyzdvihnout silné stránky žáků a nasměrovat je při